Om oss

Norkirken Iveland

Hvem er vi:

  • Norkirken Iveland er en flergenerasjons og flerkulturell menighet med ca. 90 voksne medlemmer. Barna følger foreldre/foresatte sitt medlemskap så i praksis er vi ca. 160 medlemmer. Vi har ett flerfoldig arbeid for alle generasjoner. Norkirken Iveland er tilsluttet Normisjon

 

Hva tror vi på:

  • Vår visjon er Inn til Jesus. Ut til mennesker.
  • Vi tror at Jesus er veien, sannheten og livet. Jesus er den eneste vei til Gud gjennom sin død og oppstandelse for oss. Jesus er sannheten, han viser oss hvem Gud er. Jesus er livets opphav og fullender, det nåværende og kommende.
  • Vi tror at Bibelen er Guds ord og har den høyeste autoritet i læren om Gud og det kristne livet. Menneskets erfaring av Gud er underordnet Guds ord og må sees i lyset av Guds ord.
  • Vi tror at Jesus har gitt oss misjonsbefalingen om å gå ut til alle mennesker i Iveland, Norge og til jordens ende med de gode nyhetene om frelse i Jesus Kristus.

 

Hva er en menighet:

  • En menighet er Jesu kropp. Dette er ikke ett bilde på hva en menighet er, dette er den objektive sannheten om hva en menighet er, nemlig Jesu kropp. Jesus er hode og vi er de forskjellige lemmene eller kroppsdelene som han ved den Hellige Ånd som bor i oss virker gjennom for å gjøre Guds vilje. Vi har derfor ett mandat til å gjøre det samme og lære det samme som vi kan se Jesus gjorde i evangeliene.
  • En menighet er sendt til verden. Slik som Jesus ble sendt fra himmelen til Jorden for at alle mennesker gjennom han skulle bli frelst, så er vi sendt til alle mennesker på vår plass og til jordens ende. På fint så heter det at menigheten er misjonal i sitt vesen.
  • En menighet er en familie. En familie med en felles Far og Jesu blod som knytter oss sammen i Åndens enhet. Alle mennesker er velkomne inn i denne familien.  

 

 

Powered by Cornerstone