Barn

Awana Søndagsskole

Vi har Awana annenhver søndag .(Storsamling )To grupper: 0-6 år og fra 1klasse og oppover.

Kontakt info: Randi Øyna 414 57 008

 Barnegospel

Vi har øvelse annen hver mandag i oddetallsuker. Øvelsen varer fra kl17.30-18.30. Alderen på barna er fra 6 år og oppover, men de kan begynne tidligere, men da må en av foreldrene være tilgjengelige. Vi synger på familiemøtene på Bedehuset, vanligvis 3 søndager i halvåret.

Facebook: Barnegospel Iveland Bedehus.

Kontakt info: Wigdis Trøim 922 86 697

Royal Rangers Speider

Vi har samling annenhver onsdag, fortrinnsvis på Dalane leirsted, om vinteren på Iveland bedehus. 

Fra kl 17:30-19:30. En samling består av oppstillig m/opprop – instruksjon (knuter, utstyr, samfunn ,førstehjelp, natur, etc) - lek - bålmat - andakt. 

For å melde inn barn som medlem gi beskjed: jeanetteisabell@gmail.com

Facebook: Royal Rangers Norkirken Iveland Bedehus 

Kontakt info:

Roar Hauan 971 15 842

Jeanette Hauan 934 01 278

Tilbudet gjelder for barn fra 1.-6. klasse

 

FK HUSET

Samling annen hver fredag (oddetallsuker) fra kl 19.00-21.00. Fra 5. klasse til 8. klasse.

Kontaktinfo: 

Sigrid Triffitt 482 31 298

Nina Bekke 971 94 072

 

Fredagsklubben

Hver andre fredag i måneden i ivelandshallen fra kl 19-22.30. fra 5 klasse og oppover. Kiosk, andakt, lek og moro.

Kontakt info: Sondre Birkeland 900 73 191

Baby/småbarnstreff

Baby/småbarnstreff hver mandag fra kl 10.

Samlingsplass for mødre og fedre med baby/småbarn. Ta med niste hvis ønskelig.

Babysang annenhvergang(partallsuker)

Kontakt info: Julie Øina 918 80 525

JTB-Jesus til barna

 

Hele arrangementet er GRATIS

Følg oss på Facebook og Instagram

Powered by Cornerstone