NB! utsatt.. ny dato 18. mars INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NY DATO. Utsatt til mandag 18. mars.. kl 19:00 NORKIRKEN IVELAND BEDEHUS TIL MEDLEMMENE – INNKALLING TIL ÅRSMØTE på Bedehuset. Andakt ved Kjetil, kaffe og noe å bite i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til post@norkirkeniveland.no innen 1 mars Velkommen til årsmøte! Det er viktig at du kommer.

NY DATO. Utsatt til mandag 18. mars.. kl 19:00

TIL MEDLEMMENE – INNKALLING TIL ÅRSMØTE NB

kl 19.00 på Bedehuset.

Andakt ved Kjetil, kaffe og noe å bite i.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til post@norkirkeniveland.no innen 1 mars

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding og regnskap for 2023 – Se vedlegg

4. Fastsetting av medlemskontingent 2024

Styret forslag: 100kr pr voksen og 200kr pr familie

5. Valg. Valgnemndas innstilling

Valgkomiteens forslag til nytt styremedlem:

- Kari Engeli Treldal. (gjenvalg for 3 år)

- Ragnhild Øyna Fjermeros . (3 år)

- Terje Skarpengland. (Leder i 2 år, gjenvalg)

Valgkomiteens forslag til vara for styret:

- Hans Gunnar Omdal

Forslag til 2 vara kommer på årsmøte

Revisorer:

- Heidi Engestøl og Aslak Øyna tar gjenvalg.

Valgkomite:

- Frode Frigstad

- Bjørn Mikal Engestøl. (gjenvalg)

6. Eventuelt

Velkommen til årsmøte! Det er viktig at du kommer.

Saksdokumenter. se vedlegg

Meld deg inn Normisjon region agder trossamfunn

Innmeldingskjema i Normisjon Agder trossamfunn. Normisjon Agder trossamfunn (trossamfunn) er tilknyttet Normisjon region Agder og tilbyr en kirkerettslig tilhørighet med tilknytning til organisasjonen. Trossamfunnet bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. Medlemskap i trossamfunnet er et tilbud til deg som opplever at ditt lokale Normisjons-fellesskap fungerer som ditt åndelige hjem og menighet, eller som ønsker en formell tilhørighet fordi du deler Normisjons trosgrunnlag. Medlemskap er ikke begrenset til personer som bor i Agder. Alle som deler trossamfunnets trosgrunnlag kan melde seg inn uansett bosted.
Powered by Cornerstone