NB! utsatt.. ny dato 18. mars INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NY DATO. Utsatt til mandag 18. mars.. kl 19:00 NORKIRKEN IVELAND BEDEHUS TIL MEDLEMMENE – INNKALLING TIL ÅRSMØTE på Bedehuset. Andakt ved Kjetil, kaffe og noe å bite i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til post@norkirkeniveland.no innen 1 mars Velkommen til årsmøte! Det er viktig at du kommer.

NY DATO. Utsatt til mandag 18. mars.. kl 19:00

TIL MEDLEMMENE – INNKALLING TIL ÅRSMØTE NB

kl 19.00 på Bedehuset.

Andakt ved Kjetil, kaffe og noe å bite i.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til post@norkirkeniveland.no innen 1 mars

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding og regnskap for 2023 – Se vedlegg

4. Fastsetting av medlemskontingent 2024

Styret forslag: 100kr pr voksen og 200kr pr familie

5. Valg. Valgnemndas innstilling

Valgkomiteens forslag til nytt styremedlem:

- Kari Engeli Treldal. (gjenvalg for 3 år)

- Ragnhild Øyna Fjermeros . (3 år)

- Terje Skarpengland. (Leder i 2 år, gjenvalg)

Valgkomiteens forslag til vara for styret:

- Hans Gunnar Omdal

Forslag til 2 vara kommer på årsmøte

Revisorer:

- Heidi Engestøl og Aslak Øyna tar gjenvalg.

Valgkomite:

- Frode Frigstad

- Bjørn Mikal Engestøl. (gjenvalg)

6. Eventuelt

Velkommen til årsmøte! Det er viktig at du kommer.

Saksdokumenter. se vedlegg

Velkommen til Norkirken Iveland Bedehus

Inn til Jesus. Ut til mennesker.

Norkirken Iveland

Norkirken Iveland er en flergenerasjons og flerkulturell menighet. Vår visjon er inn til Jesus ut til mennesker. Vi tror at Jesus er veien, sannheten og livet. Jesus er den eneste vei til Gud gjennom sin død og oppstandelse for oss. Vi tror at når vi først søker inn til Jesus kan vi lettere møte andre med det vi selv har fått.

Powered by Cornerstone